Óvoda, bölcsőde 2800 Tatabánya, Erőmű tér 6.

Bemutatkozás

Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza
Kék madár

Beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre

Beiratkozás


V alljuk, hogy minden gyermek egy csoda, s az értékek kibontakoztatása a mi feladatunk. 
I gazoljuk, hogy ez csak a szülőkkel, a családdal együttműködve lehet eredményes. 
D irekt tanítás, dresszírozás nem célravezető ebben az életkorban, ezért részesítjük előnyben a játékos ismeretnyújtást. 
Á llítjuk, hogy a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése egyaránt fontos feladatunk.
M indezt a gyermek legfőbb tevékenységén - a játékon keresztül valósíthatjuk meg eredményesen.
S egítjük őket abban, hogy sok élményben, tapasztalatszerzésben legyen részük, s biztosítjuk a feldolgozásukhoz szükséges feltételeket.
Á télhetik újra és újra élményeiket, tapasztalataikat, alkalmazhatják ismereteiket, így gyarapíthatják tudásukat.
G yakoroljuk az alkalmazkodás, egyezkedés, konfliktus megoldás, békés egymás mellett élés szabályait.
O lyan programokat szervezünk, amelyek maradandó élményt nyújtanak számukra.
K erüljük azoknak a feladatoknak a bevállalását, amely nem megfelelő az életkoruknak.
H isszük, hogy munkánk csak akkor gyümölcsöző, ha szeretettel, sok türelemmel és jó példával nevelünk.
Á llandóságot teremtünk a biztonságérzetükhöz, ugyanakkor a változatosságot is fontosnak tartjuk új ismeretek szerzéséhez, és a monotónia elkerülése érdekében.
Z avaró körülmények, fejlődésüket gátló tényezők kiküszöbölése mindannyiunk számára elengedhetetlen feladat.
A bban a hitben tesszük mindezt, hogy eredményes alapozó munkánk meghozza gyümölcsét, és mire gyermekeink elhagyják az óvodát éretté válnak az iskolai feladatok megoldására, s majdan az életben való boldogulásra.

Tovább olvasok »

Rólunk mondták

Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza Vidámságok Háza

Boldog Óvoda